Dotacje UE

Projekty realizowane przy wsparciu Unii Europejskiej

Projekt I: Wdrożenie innowacyjnego procesu produkcyjnego wiązek kabli

Okres realizacji: czerwiec 2014 r. –  marzec 2015 r.

Wartość projektu: 3 186 499,50 PLN

Środki Unii Europejskiej: 1 499 986,35 PLN

Głównym celem projektu było wdrożenie innowacyjnego procesu wytwarzania wiązek kabli – wprowadzenie nowych produktów na rynek. Został on osiągnięty poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych objętych ochroną patentową.

Menu