Dotacje

Projekt 1: Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu hali magazynowej z częścią socjalno-biurową w Wieluniu

Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania: Firma Produkcyjno-Handlowa JB Jacek Bogucki Sp. z o. o. Sp. k

Wartość ogólna zadania: 193 800,00 zł

Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 193 800,00 zł

Zakres projektu: Zakup i montaż na dachu hali instalacji fotowoltaicznej, składającej się ze 131 modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy 49,78 kW, dwóch falowników połączonych z wewnętrzną siecią elektryczną niskiego napięcia oraz optymalizatorów. Wyprodukowana przez instalację energia elektryczna będzie wykorzystywana na potrzeby własne budynku. W przypadku wystąpienia nadprodukcji energii elektrycznej w stosunku do potrzeb własnych budynku, nadwyżki będą wprowadzona do sieci energetycznej.

 

LINK

 

Projekt 2. Dotacja na kapitał obrotowy dla Firmy Produkcyjno-Handlowej JB Jacek Bogucki sp z o.o. sp k.

Okres realizacji: 01.07.2020 r. – 30.09.2020 r.

Wartość projektu: 256 573,77 PLN

Wkład UE: 256 573,77 PLN

Opis projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewniania płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Zakres rzeczowy: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa, niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie, na jaki udzielona jest dotacja.